Avatar photo

23. huhtikuuta 2018

Visuaalinen viestintä: värien vaikutus kuvien tulkinnassa

Värejä
Kuva: Kaisa Siren / Lehtikuva

Väreillä ja värien sävyillä luodaan merkityksiä ja mielleyhtymiä yhdessä käytetyn kielen kanssa. Viestijänkin on hyvä olla tietoinen siitä, miten värien käytöllä voi vaikuttaa. Tekstin ja kuvien värimaailmojen ja niiden luomien mielikuvien tulisi toimia yhdessä ja tukea tavoiteltua viestiä.

Värit mielikuvien luojana

Mikä on lempivärisi? Meillä kaikilla on värejä, jotka ovat meille mieluisampia kuin toiset. Värit herättävät tunteita ja muistoja. Nämä mieltymykset ja mielikuvat vaikuttavat esimerkiksi siihen, mitä valintoja kuluttajina teemme. Värien psykologiaa käytetäänkin erityisesti markkinoinnissa sekä tuotteiden brändäyksessä.1 Yhdistätkö sinä mustan värin laatuun ja tyylikkyyteen, punaisen rohkeuteen ja vauhdikkuuteen, keltaisen positiivisuuteen ja optimismiin?2

Värien tieteellisesti tutkittuja vaikutuksia

Emme jokapäiväisissä keskusteluissamme tule välttämättä ajatelleeksi, että kokemuksemme väristä on henkilökohtainen. Sinä ja vieressäsi oleva henkilö näette saman värin eri tavalla. Esimerkiksi näkökykymme, terveydentilamme, ikämme ja mielentilamme vaikuttavat värivalintoihimme.

Värit myös vaikuttavat meihin, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Essexin yliopiston tutkimuksessa vuonna 2012 selvitettiin, kuinka liikkuminen vihreässä, värittömässä harmaassa ja punaisessa simuloidussa metsässä vaikuttavat henkilöiden mielentilaan ja fysiologiaan. Tulosten mukaan vihreän metsän vaikutus oli rauhoittava, jopa hapenoton ja sydämen sykkeen tasolla. Punaisen metsän vaikutus oli kiihdyttävä, niin fysiologisesti kuin henkisesti. Harmaan metsän vaikutus sijoittui hapenoton osalta vihreän ja punaisen välille ja henkisesti loi jännittyneisyyttä ja hämmentyneisyyttä.3

Värien viestit

Väreillä ja värien sävyillä luodaan merkityksiä ja mielleyhtymiä yhdessä käytetyn kielen kanssa. Maailma näyttää erilaiselta, jos katselet sitä ruusunpunaisten lasien läpi tai jos näet vain punaista. On siksi hyvä varmistaa, että kuvituksen ja tekstin värimaailmat ja niiden luomat mielikuvat tukevat tavoiteltua viestiä ja kuvat toimivat yhdessä tekstin kanssa.

Värien tulkinta vaihtelee maittain ja kulttuureittain, vaikka joitain yhteneväisyyksiä kulttuurien välillä onkin. Tunnistatko esimerkiksi seuraavat, omassa kulttuurissamme väreihin liitetyt mielikuvat?

Keltainen liitetään Suomessa usein aurinkoon, valoon, lämpöön, kevään ensimmäisiin kukkasiin mutta myös syksyn ruskaan. Näiden mielikuvien kautta keltainen toimii symbolina toiveikkuudelle, mielihyvälle ja ilolle. Myös tulenlieskat kuvataan keltaisena. Väri onkin perinteisesti toiminut myös varoituksena, esimerkkeinä keltainen lippu formula-kilpailussa ja liikennevalojen keltainen valo.4

Kuva: Kaisa Siren / Lehtikuva

Vihreän värin symboliikka liittyy luontoon, kasvuun, uusiutumiseen, terveyteen, elinvoimaisuuteen ja toivoon. Värin rauhoittavaa vaikutusta hyödynnetään esimerkiksi sairaaloiden sisustuksessa. Vihreällä onkin kautta vuosituhansien koettu olevan mielialaa rauhoittava ja kohentava vaikutus, kuten myös metsillä, vihreällä kullalla.5

Kuva: Kaisa Siren / Lehtikuva

Sininen on järjen, järjestyksen, logiikan, luottamuksen, turvallisuuden, haikeuden ja rauhan väri. Sininen siintää taivaalla ja lukuisien järviemme pinnoilla. Sininen hetki on taianomainen hämärä tuokio auringon laskiessa. Sinisilmäisyys on viattomuuden ja hyväuskoisuuden ilmaus. Siniverisyys ja kuninkaallinen sininen kytkeytyvät ylhäisöön ja aatelistoon.6

Kuva: Kaisa Siren / Lehtikuva

Punainen on dramaattinen tunteen, vaaran, rakkauden, seksuaalisuuden, mutta myös kodikkuuden väri.7 Puhumme joulunpunaisesta viitaten kotoisaan tunnelmaan. Tulipunaisten ruusujen intohimoinen viesti jää tuskin kenellekään epäselväksi ja punaisessa tuvassa mummomme ehkä asustelee perunamaataan hoidellen.

Kuva: Kaisa Siren / Lehtikuva

Otathan huomioon myös värien yhteisvaikutuksen ja jos tavoitteenasi on harmoninen kokonaisuus, värien yhteensopivuuden.

Väreillä vai ilman? Vertaile!

Värien kyvystä vaikuttaa saa käsityksen vertailemalla kuvia väreillä ja ilman:

Herahtaako vesi kielelle värillisestä vai mustavalkoisesta mansikkakakusta?

Kuva: Westend61 / Lehtikuva

Lämmittäisikö valkoinen auringonvalo mieltä?

Kuva: Johnér / Lehtikuva

Rauhoittaisiko metsä, jos se ei olisi vihreä?

Kuva: Kaisa Siren / Lehtikuva

Luonto- ja väriteemaiset kuvat sopivat moneen kuvitustarkoitukseen. Katsele Lehtikuvalla myynnissä olevia Kaisa Sirenin kuvituskuvia.

Kuvien lukuisat oikeudet saattavat joskus aiheuttaa päänvaivaa. Kokosimme tietopaketin kuvien hankintaan, julkaisemiseen ja kuvaamiseen liittyvistä oikeuksista. Lataa maksuton opas alta:

Lähteet:

1) https://thelogocompany.net/blog/infographics/psychology-color-logo-design/
2) http://www.joehallock.com/edu/COM498/associations.html
3) https://static1.squarespace.com/static/56e9367020c64742fe062659/t/56f12bf0e707eb7a5c1437e5/1458646020963/visual+colour+perception+in+green+exercise.pdf
4) Ylikarjula, Simo; Värillä on väliä – värien symboliikkaa ja merkityksiä, Katharos Oy, 2014, s. 34
5) Ylikarjula, Simo; Värillä on väliä – värien symboliikkaa ja merkityksiä, Katharos Oy, 2014, s. 63
6) Ylikarjula, Simo; Värillä on väliä – värien symboliikkaa ja merkityksiä, Katharos Oy, 2014, ss. 40-47
7) Ylikarjula, Simo; Värillä on väliä – värien symboliikkaa ja merkityksiä, Katharos Oy, 2014, s. 124.